Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

Bordalo II

L’artiste Bordalo II utilise des vieux pneus, des pare-chocs, et d’autres morceaux qu’il recycle des poubelles pour faire des fresques en 3D comme ici à Lisbonne.

bordalo-2

bordalo-3

bordalo-4

bordalo-5

bordalo-6

bordalo-7

Reposted fromtheGRID theGRID viamayamar mayamar
Zajcu
9669 2c39
Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viaidaru idaru
Zajcu
0490 2bae 500
Reposted fromidaru idaru
Zajcu

July 06 2015

Zajcu
9083 0392
Reposted fromnazarena nazarena
Zajcu
Nie ma wstydu w byciu głodnym innej osoby. Nie ma wstydu w pragnieniu dzielenia swojego życia z kimś.
— Augusten Burroughs
Reposted fromlaazy laazy viamayamar mayamar

July 04 2015

Zajcu
1376 f212 500
Reposted fromlotnamada lotnamada
Zajcu
1501 a8db 500
nowe waszczukowe
Reposted frompankamien pankamien

July 03 2015

Zajcu
Reposted fromFlau Flau
Zajcu
Zajcu
9866 f625
Reposted fromkicikitka kicikitka
Zajcu
0027 2d89 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
Zajcu
0147 cf8b 500
Reposted fromosaki osaki
Zajcu
0205 9850 500
Reposted froml3910n l3910n
Zajcu
0218 f95c 500
Reposted fromKtoToWidzial KtoToWidzial
Zajcu
Możesz być z kimś przez dwa lata i nie poczuć nic szczególnego; możesz być z kimś przez dwa miesiące i poczuć wszystko.
Czas to nie miernik...
https://www.facebook.com/perwersjee/photos/a.223212674548577.1073741829.202154399987738/271541239715720/?type=1
Reposted fromyourjinx yourjinx
Zajcu
0235 fe2f 500
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine
Zajcu
0528 2d57
<3333333
Reposted fromthatsmyboy thatsmyboy
Zajcu
(...)zanurzyłam się w ciepłej kąpieli
i zaczęłam rozważać samobójstwo przez utopienie. Potem jednak przypomniałam sobie o
resztkach ciasta czekoladowego w lodówce i wynurzyłam się, nabierając powietrza w płuca. Dla
niektórych rzeczy warto żyć.
— Cecilia Ahern , "Love, Rosie"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot
Zajcu
1963 c01e
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaselsey selsey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl